• 2020 жылғы талапкерлер туралы мәліметтер

  Тапсыратын құжаттар тізімі
  1. Негізгі мектепті бітіргені туралы куәлік (түп нұсқасы)
  2. Тууы туралы куәлік/жсн немесе жеке куәлік (түп нұсқасы) 
  3. Сурет 3×4 6 дана

   

   
   
   
   


  Мамандықтар 

  1401000 — Ғимараттар мен кұрылымдарды салу және пайдалану

  140122 2 — Қанка — каптауыш кұрастырылымдар қүрастырушы 

  140124 2 — Кең бейінді кұрылыс шебері 

  140121 3 — Құрылыс технигі

  1114000 — Дәнекерлеу ісі (сала бойынша)

  111404 2 — Электргазбендәнекерлеуші

  111402 2 — Газбен кесуші

  111401 2 — Дәнекерлеуші (барлық атаулардағы)

  111406 3 — Техник-механик

  1403000 — Ішкі санитарлык — техникалык кұрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану (түрлері бойынша)

  140305 2 — Сантехникалық жүйелер мен кұрылғыларды монтаждаушы

  140308 2 — Электргаз дәнекерлеуші

  140309 3 — Техник — сантехник

  1414000 — Жиһаз ондірісі (түрлері бойынша)

  141407 2 — Жиһаз өндірісі жэне ағаш үстасы шебері

  141405 2 — Ағаш бұйымдарын жинаушы

  141406 3 — Техник-технолог

  1201000 — Автомобиль көлігіне кызмет көрсету, жөндеу және пайдалану

  120107 2 — Автокөлік жөндеуші-слесарь

  120106 2 — Автокөліктердің электр кұрылғыларын жөндеуші электрик 

  121112 3 — Техник-механик

  0910000 — Электрлік және электромеханикалык жабдыктар (сала бойынша)

  091003 2 — Жарықтандырғыш желісі жөніндегі электрмонтаждаушы

  091002 2 — Күш желілері жэне электр жабдықтары бойынша электр монтаждаушы

  091001 2 — Электр машиналар бойынша электромонтаждаушы

  091005 3 — Техник-электрик

  1304000 — Есептеу техникасы және бағдарламалык камтамасыздандыру (түрлсрі бойынша)

  130401 2 — Электрондық есептеу машинасының операторы 

  130408 2 — Электрондық есептеу машиналарын баптаушы 

  130406 3 — Компьютерлік кұрылғыларға кызмет көрсетуші техник 

  130404 3 — Техник-бағдарламашы

×